Je bent hier: Home > Qigong

九大技术 - Jiǔ dà jì shù

Het Chinese Instituut voor Wetenschappelijk Qi Onderzoek heeft in 1998 een serie samengesteld uit de ongeveer 4000 verschillende Qìgong reeksen. De serie die bekend werd onder de naam "De Negen Bedrevenheden" werd in januari 1999 voor het eerst in West Europa getoond aan Belgische en Nederlandse studenten.


 


"De Vier Wachters Song, Tong, Zhong, Kong"

Deze eerste bedrevenheid is de belangrijkste uit de hele reeks. Indien men over weinig tijd beschikt, kan men ze afzonderlijk beoefenen. De energie van deze oefening is zeer krachtig en intens voelbaar. De eerste bedrevenheid bestaat uit vier bewegingen. Naast specifieke lichaamshoudingen en visualisaties, wordt gebruikt gemaakt van vier helende klanken:

Song, Tong, Zhong, Kong die samenvloeien met wit licht.

Het witte licht is een veel gebruikte visualisatie in Qi Gong. Licht wordt al sinds het begin van de Qi Gong geschiedenis beschouwd als een manifestatie van Qi. In de oude teksten is er sprake van het absorbere van lichtenergie van de zon, de maan en de sterren en tevens van verschillende gradaties en kwaliteiten van licht die het lichaam uitstraalt, afhankelijk van de gezondheidstoestand en de bewustzijnstoestand van de persoon. Licht is het kenmerk van leven.

De vier mantra's vormen het 'hart' van de oefening. Men kan de trillingen door het hele lichaam laten vloeien en vibreren, samen met het witte licht. Hoe meer men ontspant des te intenser is de circulatie.

Indien er zich ergens in het lichaam blokkering of ziekte bevindt, kun je speciaal die plaatsen met de klanken laten trillen. Laat het geluid uit de zieke plaats voortkomen en breng ook het licht erheen. Wanneer we de pijnen van anderen willen verlichten, laat dan de ontvanger samen met u dezelfde visualisatie en dezelfde mantra op de zieke plek brengen. Dit stimuleert de zelfregulerende en zelfhelende mechanismen van het lichaam.

Techniek

I ontspannen, los [sōng]

* Gigantische gestalte tussen hemel en aarde
* Vingers in elkaar gehaakt op de onderbuik
* Het hoofd kleeft aan de hemel, onmetelijk hoog, de voeten staan in de grond, onmetelijk diep
* Zing rustig drie maal "Song" dat door het hele lichaam vibreert

II verbinden met [tōng]

* Het reuze licht
* Armen op schouderhoogte gespreid, handpalmen naar beneden gericht.
* Met beide handpalmen, voeten en HuiYin voelen we de aarde
* Zing rustig drie maal "Tong" en laat het hele lichaam vibreren

III midden [zhōng]

* De Grote Barmhartigheid
* Handen langs binnenuit voor de borst in bidhouding vouwen.
* Het gezicht draagt een innerlijke glimlach
* Zing rustig drie maal "Zhong" dat door het hele lichaam vibreert

IV leeg, de hemel [kōng]

* Het Hart breder dan de Hemel
* Beide armen van voor de borst boven de schouders spreiden
* De vingertoppen ter hoogte van de oren
* Handpalmen schuin naar boven gericht, gezicht naar de hemel
* Zing rustig drie maal "Kong" dat door het gehele lichaam vibreert."Heng, Ha, de twee generaals duwen de berg en halen de zee binnen."

In de Qi Gong beoefening is het afvoeren van negatieve Qi (Bin Qi) even belangrijk als het opladen met nieuwe, krachtige Qi. Deze beweging komt uit de ShaoLin krijgskunst. Ze is krachtig en perfect geschikt voor het afvoeren van negatieve energie, storingen, vervuiling etc. Denk achter je groene bergen, boven je een blauwe lucht.

Techniek

 • Hef beide armen langzaam en ontspannen met de handpalmen naar beneden ter hoogte van de schouders.
 • Keer de handpalmen naar voor en maak contact met de ruimte achter je handpalmen.
 • De linkerhand duwt met de klank "Heng", de rechter met de klank "Ha", afwisselend negen maal. Duw vanuit je DanTien. Je houding is er een van fierheid, enthousiasme en manmoedigheid. Je ogen zijn wijd open. Voel dat je een kracht wegduwt. Het weggeduwde moet inhoud hebben. We duwen elke slechte, negatieve energie of invloed van ons af.
 • Hierna maken we met de handpalmen naar voren gericht een duwende beweging naar het oneindige, alsof je een berg wegduwt. Denk eraan dat je kin ingehouden blijft. Dan brengen we de handen terug naar het lichaam, in een golvende beweging alsof je de energie van de zee binnenhaalt. Zes maal heen en terug.
 • Beide handen dalen ontspannen terug naast het lichaam.


"Handen heffen de zon en de maan. Douche van Hemelse regen."

Dit is een beweging met een subtiel, diepgaand reinigend effect op het hele energiesysteem, in combinatie met revitalisering. Dit wordt veroorzaakt door de dubbele visualisatie van licht en water.

Zeer belangrijk bij het uitvoeren van de beweging is dat het lichaam totaal ontspannen is, open en geworteld. Het zwaartegevoel zit laag naar de aarde toe (Dan Tian of HuiYin), de kruin is geopend naar de hemel (BaiHui). De bewegingen worden niet uitgevoerd door spierkracht, maar door een innerlijk bewust ervaren energiestroom. We hebben het gevoel dat we de beweging niet 'doen', maar laten gebeuren. De aandacht richt en volgt de beweging.

Techniek

 • Hef de beide armen met de handpalmen naar boven gericht, langzaam tot borsthoogte. De linkerhand draagt de zon, voel de warmte. De rechterhand draagt de maan, voel de koelte.
 • Beide handen ontmoeten elkaar boven het hoofd. Het licht van zon en maan vloeien samen tot een licht dat via de kruin, het BaiHui punt, het lichaam binnenstroomt. Het hele lichaam wordt verlicht.
 • Voel nu hoe de hemelse regen naar beneden stroomt over je heen zoals een douche. De kleur van de regen kan varieren. Voor kouwelijk aangelegde mensen is rood aanbevolen, voor warmbloedige mensen is blauw, zilver of wit bruikbaar. In alle gevallen kan goud gebruikt worden.
 • Beide handen zakken samen met de regen langs voorhoofd en borst langzaam naar beneden. Dit gebeurt los van de ademhaling. Waar de handen voorbij komen stroomt ook de regen. Visualiseer dat het hele lichaam van binnen naar buiten volledig schoon gespoeld wordt. Het lichaam is doorzichtig en straalt van licht. Licht en regen verwijderen alle schaduwplekjes, negatieve energie en storingen.

"De Grote Buik van MiLe Boeddha. Glimlachen naar alles."

Symboliek: MiLe Boeddha is de naam voor de Maittreya Boeddha, de toekomstige Boeddha. Hij wordt steeds afgebeeld met een dikke buik. De buik kan alle negatieviteit, storingen en blokkades verteren.

Deze beweging maakt gebruik van een wijdverspreidde Qi Gong techniek: de innerlijke glimlach. Deze prachtige methode heeft een diepgaande invloed op ontspanning, regulering, doorstroming en goed-voelen van het lichaam. De beoefenaar moet bedreven worden in het laten glimlachen van elke plek in het lichaam, spontaan en ontspannen.

Het rekken en krimpen (Yi La, Yi Hue) van de energie tussen de handen ontwikkelt de Qi in de handen.

Techniek

 • Hef de handen ter hoogte van de borst, handpalmen naar elkaar toe gericht. Ontspan je schouders, de ellebogen niet op slot. Voel de energie tussen de handpalmen.
 • De rechterhand stuurt energie naar de linker. Wanneer de linker de energie voelt, begint de rechterhand kleine cirkels te draaien. Wanneer de linkerhand deze aanvoelt, wordt de richting vande cirkel omgekeerd.
 • Daarna beginnen we de energie te rekken en te krimpen. Inademend duwen we de energie tussen de handen, uitademend rekken we de energie. Hoe meer we rekken, hoe groter de energie.
 • Rek en krimp nu ook tussen de armen.
 • Keer de handpalmen naar het lichaam en rek de energie tussen de armen en het lichaam. Breng energie binnen in de inwendige organen.
 • Laat de armen zakken ter hoogte van de buik net alsof je een groot vat vol energie omarmt, zoals de buik van MiLe. Glimlach in je aangezicht.
 • De glimlacht vloeit door het ganse lichaam, als een warme aangename gewaarwording. Glimlach naar elke cel, en laadt ze op met energie.
 • Laat je armen ontspannen langs je lichaam hangen.

"Contact leggen met de hemel. Vernieuwen van ons wezen."

Deze beweging bevat twee belevingspolen. Bij het reiken van de hand laat men alles los in een verre ruimte (beweging naar buiten gericht, reinigend). Het lichaam is zachtjes, ontspannen gerekt. Daarna aanvaart men, bij de visualisatie van het licht, een binnenstromende, vernieuwende energie (bewegingsstroom naar binnen gericht, vernieuwend).

Techniek

 • Hef je rechterhand schuin boven je lichaam en reik naar de hemel. Het lichaam is ontspannen gerekt. Ontspan nu de de arm en het hele lichaam. Voel de doorstroming van het licht. Je hele lichaam wordt vernieuwd, doorzichtig en stralend.
 • Beweeg je rechterhand naar de top van je hoofd. Laat je hand langs je voorhoofd en romp langzaam naar beneden zakkenevenwijdig aan de midden meridiaan.
 • Idem links.
 • Idem met beide handen. Na het vinden van het gevoel, brengen we de handen samen boven het hoofd, handpalmen tegen elkaar en laat ze langs de midden meridiaan langzaam naar beneden zakken tot voor de buik (Dan Tian).

"Guan Yin wuift met de handen. Wiegen op de lentewind."

Beweging is een heel boeiend fenomeen. Ze is als het ware een spiegel van onze levenswijze, onze levensgeschiedenis, onze frustraties. Bij vele mensen is de beweging geblokkeerd. Ontspannen bewegen is de kunst van het ontdekken van de "stilte in de beweging". De spontane beweging, die gevoeld wordt alsof je ze zelf niet doet, laat maar gebeuren, is een zeer intensieve en bevrijdende Qi Gong vorm.

Op deze manier leren we ook het ontspannen Qi Gong bewustzijn over te brengen in onze dagelijkse bewegingen en bezigheden. Zo doen we 24 uur per dag Qi Gong. Dit is de hoogste vorm van beoefening.

Techniek

 • Sta rustig en ontspannen, je voeten diep geworteld, de kruin reikend naar de hemel.
 • Het lichaam laat de spieren los. We gebruiken geen spierkracht. De bewegingen vloeien spontaan en uit zichzelf.
 • Stel je voor dat een zachte lentewind door de kamer waait. Je lichaam wordt bewogen door de wind. Je bewegingen hoeven aan geen normen te voldoen. Laat komen wat komt. Wuif je hele lichaam los: je schouders, je rug, alle spieren. Wuif je inwendige organen los. Bij het laten wiegen van ons lichaam laten we alle onrust los. We wiegen elke cel in ons lichaam rustiger en rustiger. Elke beweging wordt innerlijk gevoeld. Het denken verstild. Wanneer het hart tot stilte komt, brengt dit meer gezondheid en evenwicht in het lichaam.

Deze oefening is uitstekend geschikt voor klachten aan de spijsvertering en de inwendige organen. Niet uitvoeren na woede of alcohol.

"De Stille Boeddha"

De essentie van deze oefening is leren "loslaten". Alle identificaties, bindingen, relaties, bezittingen, het ego, alles.

Een staande ontspanning, die verder gaat dan spieren, gewrichten en organen. De mens is vervreemd van zijn Essentie, zijn Kern. Opgesloten in de begrenzingen van zijn ego schept hij angst, conflict en disbalans.

De bedoeling is opnieuw contact te krijgen met de innerlijke bron, niet als een idee, maar als een ervaring. Een versmelten met de Stilte, een toestand van puur Zijn.

Techniek

 • Hef beide handen zijwaards omhoog, handpalmen naar boven gericht. Ze scheppen de energie van de aarde tot boven het hoofd. De bewegingsimpuls komt vanuit de aarde. Gebruik geen spierkracht.
 • Handpalmen boven het hoofd naar beneden keren. De aarde- en hemelenergie versmelten en vloeien via Bai Hui het lichaam binnen. De handen bewgen langs de middenmeridiaan ontspannen naar beneden tot voor de onderbuik. Keer je handpalmen naar boven en haak je vingers in elkaar.
 • Leg je relaties, verplichtingen en zorgen naast je neer. Leg je kleding en al je stoffelijke bindingen naast je neer. Ontspan je spieren alsof ze loskomen van je beenderen. Laat je huid los. Voel hoe enkel je organen nog binnen je geraamte bevinden, zachtjes bewegend. Laat ze ook los. Er rest enkel nog het geraamte. Voel de leegte. Laat de beenderen nu ook los. Er is enkel nog een doorzichtige, rode schijn van een lichaam. Staand tussen hemel en aarde, rustig en groot. Visualiseer zijn doorzichtigheid en lichtgeven, voel de warmte zonder vaste omlijningen. Versmelt met de Stilte in je hart en voel hoe je diepste Essentie verbonden is met al wat leeft.
 • Bouw jezelf weer op, een zilveren geraamte. Je organen, je spieren en je huid. Visualiseer de mooiste kleding en voel je heel.

"Gouden Draken rijzen naar de hemel. Alle meridianen worden doorstroomd."

Ook deze oefening bevat een essentieel element uit de Qi Gong beoefening.Het hele energiesysteem wordt gekanaliseerd in meridianen. De twee hoofdmeridianen, die de andere van energie voorzien, vormen een gesloten circuit bestaande uit de Du Mai en de Ren Mai. De Du Mai loopt door de wervelkolom, over de schedel naar de neus toe, tot achter de boventanden. De Ren Mai daalt af langs de borst tot in de buik (Dan Tian). Bij het beoefenen van de "kleine Hemelse omloop" (Xiao Zhou Tien) is het belangrijk het puntje van de tong tegen het gehemelte te houden. Dit verzorgt de brug tussen de twee meridianen. Een belangrijk uitgangspunt van Qi Gong is de aandacht welke de Qi leidt. Via voelende aandacht sturen we de energie golvend langs de kleine omloop. Van daaruit worden alle meridianen helder doorstroomt.

Techniek

 • Hef beide handen evenwijdig en met de handpalmen naar elkaar gericht tot borsthoogte. Voel het energetisch contact tussen beide handen.
 • Vorm de zwaardvingers door wijsvinger en middenvinger te strekken en concentreer de energie in de vingertoppen.
 • Breng je rechterhand tegen het punt tussen de wenkbrouwen (YinTang) en volg de lijn naar beneden tot het onderste Dan Tian. Visualiseer de energiestroom voorbij het HuiYin punt naar het staartbeen.
 • Aan het staartbeen neemt de linkerhand de energiestroom over en tekent langs de wervelkolom, waar de rechterhand het weer overneemt.
 • Visualiseer dat de wervelkolom een gouden draak is die langs de Ren en de Du Mai omhoog en omlaag gaat. Zo ook ligt er een draak van je mond tot aan je onderste Dan Tian. Beide draken achtervolgen elkaar langs de twee Mai.
 • Herhaal dit zesmaal.
 • Breng beide handen opnieuw ter hoogte van de schouders. Krom je vingers en rek en trek de energie tussen je handen. Ontspan je schouders. Klop zachtjes met de vingers op het gehele lichaam. Voel dat alle kanalen doorstroomd worden.

"Teken je eigen silhouette. Boodschap opslaan in het hart."

De bedoeling van deze oefening is door zeer concrete visualisatie van het eigen lichaam eventuele blokkades en verstoringen te ontdekken en te verhelpen.

Techniek

 • Hef de beide armen naast het lichaam omhoog. Schep de energie en laat ze het lichaam binnenvloeien via Bai Hui.
 • De beide handpalmen bevinden zich nu ter hoogte van de borst. Rek en krimp de energie. De met energie gevulde handen tekenen een silhouette van jezelf als kind.
 • Masseer je eigen silhouette, masseer de pijnlijke plaatsen of de spanningen weg.
 • Neem dit beeld in je op.
 • Begin nu echt je eigen lichaam te masseren, je nek, je gezicht, je haar, je schouders, je armen etcetera. Voer alle negatieve energie en spanningen af.
 • Breng beide handen voor de borst samen met de handpalmen tegen elkaar. Draag het effect van de oefeningen mee in je hart.