Je bent hier: Home > Taijiquan

Acht richtingen

De 8 richtingen en 5 bewegingen zijn steeds terugkerende elementen in elke Tàijí vorm. Het zijn de bouwstenen van de vorm, maar geven tevens de essentie aan van de beweging. Door het oefenen met intentie versterk je de Qi. Intentie maakt gebruik van Shen (geest) om de beweging en het doel van de beweging voller te maken. Door Shen te gebruiken focus je op je lichaam en stuur je de gedachten.

De vijf bewegingen zijn: Naar links, naar rechts, naar voor, naar achter, in het midden blijven.

De meest belangrijke komen uit 'Grijp de mus bij de staart' beweging (揽雀尾 lan què wei).
In de vier windrichtingen ( N Z W O ) zien we: peng - afweren, - terugrollen, ji - drukken, an - duwen. En daartussen: cai - neertrekken, lie - splijten, zhou - elleboogstoot, kao - schouderduw.


Peng komt overeen met het trigram hemel (tian) - drie yang lijnen en dus puur yang. Peng-kracht is de belangrijkste yang-energie in tai ji.

Lü komt overeen met het trigram aarde (di) - drie yin lijnen en dus zuiver yin. Lü-kracht is de belangrijkste yin-energie in tai ji.


Afweer (péng - 掤)
Dit is een naar buiten toe bewegende en expanderende energie. De reactie op de inkomende energie van de tegenstander is initieel kleven, behoud je eigen positie en stuiter de energie terug als een opgeblazen rubber bal. Peng wordt ook wel stuiterende energie genoemd. Bij Peng wordt er geen gebruik gemaakt van spierkracht. De kracht van de tegenstander wordt opgenomen als een veer en weer teruggekaatst. Het is puur het lichaam dat reageert als één structuur, stevig gegrond en in staat om de energie op te nemen en terug te geven. Yang kracht, zowel aanvallend als verdedigend. Zie jezelf als een strandbal waarop een kracht van buiten afketst. De energie komt vanuit Dantian. Het bijbehorend trigram is Hemel (天 tiān yang-yang-yang)

Terugdraai (lü - 捋)
Lu is het gebruik van kracht in een zijwaartse richting. De energie van de aanvaller wordt van richting veranderd in zijwaartse richting, dus eigenlijk in het niets. Hoe groter de kracht van de tegenstander hoe groter de kans dat hij hierdoor het evenwicht verliest. Lu wordt gedaan zijwaarts vanuit het centrum en volgt hierbij een cirkelboog.
Lü = draaien, leiden of trekken. Yin kracht. In het Nederlands meestal: "terug rollen". Het is een verdedigende beweging waarbij je de kracht van de aanval afleidt. Deze meegevende techniek is kenmerkend voor Taiji.
In het tweegevecht zit ook een actiever versie van waarbij je je na een vuist stoot naar de onderrug met een stap naar achteren omdraait en de tegenstander aan de andere arm mee trekt en zo de aanval ontkracht. Het bijbehorend trigram is Aarde (地 dì yin-yin-yin)


Druk (jǐ - 挤)
Dit is een drukkende en ontvangende energie. Dit is een aanvallende kracht die geleverd wordt in de richting van de energie van de tegenstander door te voorwaarts kleven of te persen. Deze energie wordt snel en helder geleverd. Dit kan met één hand maar wordt meestal met twee handen gedaan. Een uiting van Ji is een geconcentreerde energie in de richting van de tegenstander (een druk). Een andere vorm van Ji is samenpersen of verpletteren tussen de handen. Een voorbeeld is het naar elkaar toe brengen van de ellebogen van de tegenstander (persen). Je drukt in horizontale richting met een of twee handen: bijvoorbeeld een pols of onderarm met daarachter een helpende hand. De kracht komt vaak uit het (strekken van het) achterste been.Duw (àn - 按)
An is een naar beneden gerichte duwende energie. De energie komt vanuit de benen die in de grond duwen.Het is een kracht die gebruikt wordt om een zwakte in de positie van de tegenstander aan te tonen. Het doel is de tegenstander uit balans te brengen. Het kan uitgevoerd worden met één of twee handen. Het Chinese karakter An bestaat uit twee elementen: hand en vrede. Dus: met je handen iemand stil houden. In het dagelijkse leven betekent An: drukken of naar beneden duwen. Je kunt An gebruiken voor aanval èn verdediging.